<acronym id="nyfjm"><legend id="nyfjm"><tbody id="nyfjm"></tbody></legend></acronym>

<dd id="nyfjm"></dd>

 • <output id="nyfjm"><legend id="nyfjm"><thead id="nyfjm"></thead></legend></output>

   1. <var id="nyfjm"></var>

   2. /投資者關系/質量保證

    投資者關系

    股本分紅

     股本結構 

    指標(單位:萬股)2018-10-292018-10-232017-11-212017-10-30
    總股本96525.8096525.8096560.8096234.80
    無限售流通股合計95430.6794659.9794659.9793610.37
    流通A股95430.6794659.9794659.9793610.37
    限售流通股合計1094.831865.831900.832624.43
    限售流通A股1094.831865.831900.432624.43
    限售國有法人持股----
    限售境內法人持股0.430.430.430.43
    股本變動(單位:萬股)
    時間總股本流通A股變動原因
    2018-10-2996525.8095430.67股權激勵
    2018-10-2396525.8094659.97回購注銷
    2017-11-2196560.8094659.97股權激勵
    2017-11-0396234.8094659.97股權激勵第一次解禁
    2017-10-3096234.8093610.37回購注銷
    2016-10-2196284.8093610.37股權激勵
    2013-10-1093610.8093610.3710轉增8
    2013-08-2652006.0052005.76網下配售股份上市
    2012-08-2452006.0045005.76非公開增發
    2011-06-2345006.0045005.76限售流通股上市
    2009-03-0945006.0044997.86限售流通股上市
    2008-09-1145006.0029587.86限售流通股上市
    2008-03-1045006.0029586.50限售流通股上市
    最近三年分紅擴股

    時間分紅擴股方案具體日期
    2017末期每10股分紅0.8元/稅前 股權登記日2018-07-18
     除權除息日2018-07-19
    2017中期不分配不轉增 
    2016末期每10股分紅1.45元/稅前 股權登記日2017-07-18
     除權除息日2017-07-19
    2016中期不分配不轉增 
    2015末期每10股分紅0.5元/稅前

     股權登記日2016-07-15
     除權除息日2016-07-18

    2015中期不分配不轉增 

       


       


       


       

              

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

    美女美图